Skenování

Na velkokapacitních tiskárnách je možné zdarma skenovat materiály ve formátu A4 a A3 a není nutné použít k ověření Plzeňskou kartu. Finální sken naleznete ve své e-mailové schránce ve formátu PDF.

1. Pro jednotlivé stránky je možné použít osvitové sklo. Po obvodu je měřítko pro jednotlivé formáty

2. Pro skenování více stránek je možné použít velkokapacitní podavač s měřítkem pro formáty papíru. Do podavače vkládejte pouze jednotlivé stránky bez sponek. Může dojít k poškození zařízení.

3. Na displeji zmáčkněte tlačítko „Skenování“

 

 

 

4. Pro oboustranný sken stiskněte tlačítko „Nastavení snímání“ a zvolte, zda potřebujete jednostranný nebo oboustranný sken. Jsou tam i další možnosti úprav.

 

 

 

5. Do řádku začněte psát svůj e-mail. Stačí zadat prvních několik písmen. Poté na displeji potvrďte „Zahájit hledání“

 

6. Ve výběru najděte svůj e-mail a stiskněte OK. Tím je určeno, kam se odešle skenovaná kopie.

 

Poté se stroj začne skenovat dokument a po dokončení úlohy ho odešle do Vaší e-mailové schránky.