Tiskové služby

Pro všechny zaměstnance, žáky a studenty je možnost černobílého i barevného tisku na síťových tiskárnách Minolta C360, které jsou rozmístěny na chodbách školy.

Všichni žáci a studenti mají zřízený účet automaticky administrátorem při nástupu do studia, zaměstnancům je účet zřízen při nástupu do pracovního poměru. Tiskový účet je totožný se systémovým účtem. Každý nový uživatel tiskových služeb musí učinit následující:

  • v pokladně školy u paní Zahoříkové (č. dveří 327)poskytnout k načtení do systému Plzeňskou kartu nebo ISIC(nebo jinou kartu s vhodným čipem). Plzeňská karta slouží k pouze ověřování totožnosti uživatele na terminálech velkokapacitních tiskáren, nikoliv k uložení hotovosti.
  • tamtéž si na již zřízený účet uložit finanční hotovost (hotovost se neukládá do peněženky PMDP!!!!, ale do pokladny školy). Zůstatek je samozřejmě kdykoliv vratný (po přihlášení k terminálu je možné zkontrolovat zůstatek, při nesrovnalostech je možné ze systému na požádání stáhnout transakční historii). Hotovost bude v ideálním případě vyplácena po maturitě nebo absolutoriu společně s vracením knih do knihovny nebo ošacení do pokladny. Poté budou účty zrušeny.

Zde je aktuální ceník tisku a kopírování. Skenování je zdarma.